Namn Funksjon Telefon
Jan Anders Vinje Leiar 958 63 222
Espen Grumheden Leiar Fiskeutvalet 416 91 808
Terje Bjørgen Leiar Miljø- og ungdomsutvalet 902 01 643
Sveinung Lien Leiar Leirdueutvalet 472 36 857
Knut Grindheim Kasserar  
Jostein Kringlebotten Styremedlem  
Kjell Harald Hardeland Styremedlem