Salar_kastekurs

Kastekurs

Salar Sportfiske inviterer til flokekastekurs i sone 3 lørdag 22.april.
 
Meir informajson finn du her.

Dugnad - rognplanting Fretteelva

Det blir utplanting av lakserogn på Frette Lørdag 1. April.

Oppmøte på klekkeriet kl 10:00. Kjem du seinare må du møte opp på Frette/Øyno.

Ta med vadebukse, grafse, jernrive, niste/kaffe og varme klær.

Velkommen til Dugnad !

Fiskeutvalget

Rettelse av kontonr.

Ved ein feil manglar det eit siffer i kontonr. på fangstkort våre medlemmer fekk utlevert lørdag 11.03.17.
 
Rett kontonr. er 3543.15.21472.
 
​Vi beklager feilen.

 

Elva blir opna for fiske i 2017

Hei
 
Det vart på årsmøte i Etne elvveigarlag den 23.02.17 avgjort at etneelva blir opna for fiske i 2017. Fisketida blir som i fjor, dvs. 15.06 - 15.08. Vi skal ha årsmøtet i Etne Jeger- og fiskerforening lørdag 11. mars og like etter vil vi starte arbeidet med tildeling av fiskedøgn.
 
Vi vil prøva - som tidlegare - å ta omsyn til så mange ynskje som mogleg.
 
De kan følga med på www.ejff.org.

Sjå heile nyhetsarkivet