Oppdrettsfiske

Med bakgrunn i informasjon om rømt oppdrettsfisk vil det bli gjennomført avgrensa oppdrettsfiske framover i sone 1 og 2. Tida vil vise om det blir naudsynt vidare oppover i elva. Dei som har lyst til å bidra må ha løyve og vil få informasjon om utføringa. Vi vil vidareformidla navneliste til formann i elveigarlaget. Send epost til etnejff@gmail.com om du er interessert.

Manglar fangstrapportar

Alle fiskekortkjøperar er informert om at dersom fangstkort ikkje er levert inn til fristen så kjem det eit gebyr på kr 200,-. I år har vi ikkje mottatt informasjon om kven vi skal rapportera til. Derfor blir det mogleg å rapportera no - SNARAST. Dette "amnestiet" vil ikkje skje igjen.

​Dersom de har mista fangstkort vil du finna eit blankt her.

Fangstkort kan sendast på epost til etnejff@gmail.com

 

mvh Styret i EJFF

Informasjonsmøte fiskefelle

Fredag 2. september kl. 18:30 på Hotel Fugl Fønix vil Havforskningsinstituttet ha eit ope informasjonsmøte om fiskefella i Etne og forskninga knytt til denne.

​Alle er velkomne.


Sjå heile nyhetsarkivet