Fiskereglane er endra

Styret i Etne elveigarlag har foretatt midtsesongevaluering og konklusjonen er som fylgjer:

"Då er vi midtvegs i sesongen 2017.
I år vert det justeringar.

Etter vurdering av tal og andre data er vi, Styret i Etneelvo, kommet til at vi må justera litt.
Noken vil nok vera ueinige, og andre einige, nokon ville kanskje gjort ting anderledes.

Endringane er som følger, og er oppdatert i reglane..... og gjelder frå no av.
All fisk over 80cm skal settjast utatt i elvo, både hann og ho fisk
Auren blir freda frå no og ut sesongen.

Kurt B. Hagen
Leiar Etneelvo"

Les meir ...
JAN A. VINJE

Storlaks allereide på opningsdøgnet

Foto: Jan A. Vinje

Kjell Harald Hardeland landa kl. 1500 i dag 15.06 ein storlaks på 11 kg og 106 cm i sone 2. Barnebarnet Thomas Lien hjalp til med å få fisken i håven.

Stamfiske2

Genbanken blir likevel ikkje lagt ned

Vi har lenge trudd at genbanken i Eidfjord skulle leggast ned og materialet skulle destruerast. No har styresmaktene tatt til vetet og bidrar med finansiering slik at genbanken blir vidareført.

​Det synest både fiskar og laks var på tide.

De kan lesa meir om saka i Haugesunds avis.

bossielva-2

Dugnad/rydding av boss tirsdag 6. juni kl. 1800

Illustrasjonsfoto (frå oktober 2013 då bossbil velta i Moesvingen)

Styret i Etne Jeger- og fiskerforening støttar opp om initiativet om bossrydding og oppfordrar medlemmer og andre til å vera med på dugnad/rydding av boss i etneelva, langs fjorden og vegane våre.
​Oppmøte på Skakkesenteret tirsdag 6. juni kl. 1800.

De kan lesa meir her.


Sjå heile nyhetsarkivet